Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda

Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda
Témata nápovědy
Pro registrované uživatele
Jméno: 
Heslo: 

Redakční systémy a Publikační systémy pro tvorbu a aktualizaci www stránek

Redakční systémy nebo chcete-li publikační systémy , mezi které patří webMaster3 je komplexní nástroj pro tvorbu a aktualizaci www stránek. Je navržený pro provozování firemních webových prezentací, prezentaci a prodej zboží, marketing na internetu i intranetová řešení.

Statistiky návštěvnosti

Modul statistiky návštěvnosti umožňuje sledovat podrobně návštěvnost a návštěvníky www stránek. Modul má5 záložek:

Celkové součty

V této záložce je stručný přehled přístupů v období mezi daty označenými Nejstarší údajPoslední údaj.

Počet přístupů je celkový počet otevřených dokumentů, včetně složek, obrázků atd. za dané období. Jsou započítány všechny přístupy, včetně násobných, tj. pokud jeden návštěvník www stránek klikne na jeden dokument dvakrát, Počet přístupů se zvýší o dva.

Počet Unikátních návštěvníků (IP adres) za dané období je součet návštěv všech návštěv z různých domén. Jednou návštěvou se rozumí prohlížení části nebo celého obsahu www stránek, tj. nezáleží na počtu ani typu otevřených dokumentů. Toto číslo může být poměrně nízké, avšak za jednou IP adresou se může skrývat celá firemní podsíť  s mnoha uživateli.

Celkem návštěv je počet návštěv včetně násobných přístupů z téže IP adresy.

Filtry

V dolním panelu se zobrazují výsledky výpočtu: datum a čas zadání filtru, nastavení a počty přístupů, unikátních přístupů a počty návštev. U každé zobrazené položky je graficky znázorněn počet přístupů, dále je vypsaná sledovaná hodnota a 3 čísla oddělená lomítky. První je počet přístupů, druhé znamená počet unikátních návštěv, třetí označuje počet návštěv celkem. Procentní údaj v závorce udává procentuální podíl dané hodnoty na celkovém počtu přístupů (např. 33,33 % návštěvníků navštívilo stránky v únoru).

 

V záložce filtry jsou přednastaveny nejčastěji používané filtry pro výpis statistik. V prvním řádku jsou časové filtry:

  • dnes
  • včera
  • tento týden
  • minulý týden
  • tento měsíc
  • minulý měsíc
  • tento rok

Ve druhém řádku je výpis deseti nejnavštěvovanějších složek, dokumentů, deseti nejčastějších návštěvníků a deseti nejčastějších domén, ze kterých návštěvníci přistupují.

Pokročilé

Tato záložka umožňuje pokročilým uživatelům nastavit vlastní filtry.

Položkou Sledovaná hodnota nastavte objekt, který chcete sledovat: datum přístupu, přistupující uživatele, navštěvované složky či dokumenty, počet návštěv nebo doménu, ze které uživatelé přistupují. Pokud Sledovaná hodnota není datum, lze nastavit horní nebo dolní limit pro zobrazený výsledek. Tímto způsobem lze vypsat např. 5 nejsledovanějších složek, ale i např. 10 nejméně sledovaných dokumentů. Pokud je Sledovaná hodnota datum, musí být součástí nastavení vždy časový filtr. Pokud je zaškrtnutých více filtrů, filtruje se přes všechny nastavené filtry (logický součin).

Časový filtr

Zde lze zadat sledované období buď formou přednastavených filtrů (dnes, včera, poslední týden...) nebo zcela volně. K pohodlnému zadávaní data slouží ikonka kalendář (1).

 

Filtr přes uživatele

Tento filtr umožňuje omezit statistiky jen na daného uživatele, lze zvolit anonymní uživatele nebo uživatele podle jména. Tento filtr umožňuje zjistit počet přístupů např. obchodního partnera z extranetu.

Filtr přes domény

Tímto filtrem lze omezit výpočet pouze na seznam domén. Do pole domény vepište název domény např. "gprs40-8.eurotel.cz" a potom stiskněte Přidat doménu.

Filtr typů dokumentů

Tato volba nabízí možnost počítat statistiky zvlášť  pro různé typy dokumentů: články, fotogalerie nebo produkty. Pomocí tohoto filtru a nastavení Sledovaná hodnota na Dokument, můžete např. zjistit nejsledovanější nebo nejméně sledované produkty.

Filtr složek

Filtr umožňuje sledovat statistiky přístupu k dokumentům v určitých složkách. Složku vyberte zaškrtnutím u jejího jména. Nazaškrtnuté podsložky se do statistiky nepočítají. Vybraných složek může být samozřejmě libovolný počet.

Filtr dokumentů

Tento filtr dovolí sledovat statistiky přístupu přímo ke konkrétním dokumentům. Dokument naleznete v příslušné složce, kde zaškrtnete volbu u jeho jména. Tímto způsobem lze sledovat přístupy k více  dokumentům v různých složkách.

Banlist

V této záložce lze vytvořit seznam domén, které nebudou do statistik zahrnuty. Praktické je sem uvést doménu vlastníka a správce www stránek, včetně např. domácích adres jednotlivých autorů. Statistika pak nebude zkreslena o přistupy z "vlastních řad". Doménu do banlistu lze zadat v tzv. hvězdičkové konvenci, tj. * znamená libovolný řetězec, ? znamená libovolný znak. Např. *.seznam.cz přidá do banlistu všechny domény, které konči na "seznam.cz".

Export

V předchozích záložkách lze nastavit filtr a provést výpočet statistik přístupu. Záložka export dovoluje vypočtené údaje exportovat do formátů HTML (používaný pro publikování na www), PDF (publikování na webu, archivace, tisk), CSV (formát pro některé databáze, každá položka je na novém řádku a atributy položky jsou odděleny středníkem) a XML (k použití v různých aplikacích, např. MS Excel).