Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda

Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda
Témata nápovědy
Pro registrované uživatele
Jméno: 
Heslo: 

Redakční systémy a Publikační systémy pro tvorbu a aktualizaci www stránek

Lámete si hlavu s otázkou jaký je rozdíl mezi pojmy Redakční systém, publikační systémy, web content management (WCM)? Jsou to pouze různá označení pro software jakým je webMaster3. Tedy komplexní nástroj pro tvorbu a aktualizaci www stránek přímo na internetu.

Viditelnost složek a dokumentů v prezentačním webu

Existují 4 úrovně viditelnosti:

Web - tuto složku (dokument) vidí každý (anonymní) návštěvník webu

Extranet 1 - 3 - tuto složku (dokument) vidí pouze přihlášený návštěvník webu, který má roli Extranet a úroveň oprávnění vyšší nebo rovnu (tzn. že například složku s viditelností Extranet 2 vidí uživatel s oprávněním Extranet 2, Extranet 3 a vyšším)

Pouze administrace - tuto složku (dokument) vidí pouze přihlášený návštěvník webu, který má roli Extranet a úroveň oprávnění Pouze administrace

Administrátor a Autor vidí po přihlášení do prezentačního webu všechny složky i dokumenty.

Příznak publikován

Dokument je viditelný pouze je-li Publikovaný (viz. Editor dokumentů).

Typy dokumentů

Viditelnost dokumentů pro uživatele Extranet je také ovlivněna typem dokumentu. Oprávnění pro jednotlivé typy dokumentů lze uživateli Extranet nastavit v dialogu Uživatelé.

Datum od a datum do

Viditelnost dokumentů je dále ovlivněna nastavením položek Datum od a Datum do v Editoru dokumentů. Pokud je některé z těchto políček nevyplněné, nebere se tento datum v úvahu (tzn. že dokument s Datem od nastaveným na 9.9.2003 bude viditelný od 9.9.2003 stále).

Viditelnost zanořených složek

Zanořená složka může být viditelná pouze, jsou-li viditelné všechny její nadřazené složky. Tzn. že celou větev stromu lze schovat schováním složky na nejvyšší úrovni.