Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda

Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda
Témata nápovědy
Pro registrované uživatele
Jméno: 
Heslo: 

Redakční systémy a Publikační systémy pro tvorbu a aktualizaci www stránek

Redakční systémy nebo chcete-li publikační systémy , mezi které patří webMaster3 je komplexní nástroj pro tvorbu a aktualizaci www stránek. Je navržený pro provozování firemních webových prezentací, prezentaci a prodej zboží, marketing na internetu i intranetová řešení.

Diskusní fórum

Modul fórum dovoluje připojit fórum k libovolnému typu dokumentu v publikačním systému podle nastavení v administraci modulu fórum.

Administrativní část

Záložka Obecné nastavení

Časové pásmo určuje posun času vzhledem k Greenwich Mean Time (GMT), pro ČR je to GMT +1 (letní čas GMT +2), pro Moskvu GMT +3.
Doporučený počet řádků na stránce specifikuje přednastavený počet řádků seznamu fór či zpráv fóra.
Maximální počet vyhledávaných řádků určuje maximální počet vláken (resp. fór) v jenom fóru (resp. seznamu fór), které budou zobrazeny.

Záložka Fóra k dokumentům

Tato záložka obsahuje tři panely. Vlevo je panel pro výběr složky v níž je dokument, ke kterému se připojuje fórum. Uprostřed je panel s výpisem dokumentů v této složce, případně s názvy fór k těmto dokumentů. Na konci každého řádku výpisu je buď ikona pro vytvoření nového fóra k dokumentu, nebo dvě ikony pro editaci resp. smazání fóra. Panel na pravé straně záložky slouží k specifikaci vlastností fóra při editaci/vytvoření.

Nastavitelné vlastnosti fóra

 • Název fóra
 • Popis fóra 
 • přednastavený Počet zobrazených vláken
 • Aktivní fórum
  • Ano – zobrazuje se v prezentační části
  • Ne – fórum se nezobrazuje, nelze v něm vyhledávat.
 • Zobrazit jako seznam fór
  • Ano – v prezen. se zobrazuje seznam fór
  • Ne – v prezentaci se zobrazuje fórum

Informativní vlastnosti:

 • Jazyk – jazyk fóra, implicitně stejný jako jazyk dokumentu
 • Počet vláken
 • Počet zpráv
Záložka fóra

Zobrazuje seznam všech fór (tj. jak fór k dokumentům, tak samostatných fór). Umožňuje mazání a editaci fór. Lze měnit počet zobrazených fór při stránkování a nastavit řazení podle jednotlivých atributů. Kliknutím na název fóra lze fórum moderovat.

Moderování fóra

Zobrazuje seznam zpráv fóra podle jednotlivých vláken (témat). Je možno mazat/editovat zprávy.

Záložka Banlists

Obsahuje dva panely, vlevo seznam zakázaných slov, vpravo editační panel. Zakázaná slova je možno editovat/mazat kliknutím na ikonu v pravé části panelu seznamu zakázaných slov. Zakázaná slova mohou mít platnost buď pro určité fórum, nebo globální.

Typ zakázaného řetězce:

 • Jméno - slovo vyskytující se v položce Jméno zprávy.
 • Email  - slovo vyskytující se v položce Email zprávy.
 • IP adresa - adresa počítače, ze kterého je zpráva odesílána.
 • Text - slovo vyskytující se v položce Tělo zprávy.

Prezentační část

V prezentační části jsou, v závislosti na nastavení v administraci, dvě možnosti zobrazení fóra a to jako fórum k dokumentu či jako seznam dostupných fór.

Fórum dokumentu

Fórum k dokumentu je zobrazeno jako formátovaný seznam zpráv v tomto fóru. Lze měnit počet vláken při stránkování seznamu. Je možno zobrazit pouze vybrané zprávy, nebo vypsat (rozbalit) všechny zprávy. Reakce na danou zprávu je prováděna kliknutím na ni. Nové téma (vlákno) se vytváří kliknutím na odkaz Nové téma.

Seznam fór

Zobrazuje seznam všech fór (tj. jak fór k dokumentům, tak samostatných fór). Kliknutím na název fóra je možno zobrazit zprávy daného fóra. Lze měnit počet zobrazených fór při stránkování a nastavit řazení podle jednotlivých atributů.

Vyhledávání

Vyhledávání probíhá v aktuálním fóru v případě, že stránka hledání byla otevřena z určitého fóra. Pokud došlo k přístupu na vyhledávání ze seznamu fór, je hledání prováděno ve všech dostupných aktivních fórech. Při hledání je nutné specifikovat vyhledávané slovo a zaškrtnout odpovídající pole v nichž se má hledat.Výsledek hledání je zobrazen formou seznamu zpráv obsahujících daný výraz v daném poli.