Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda

Redakční a publikační systém webMaster3 nápověda
Témata nápovědy
Pro registrované uživatele
Jméno: 
Heslo: 

Redakční systémy a Publikační systémy pro tvorbu a aktualizaci www stránek

Redakční systémy nebo chcete-li publikační systémy , mezi které patří webMaster3 je komplexní nástroj pro tvorbu a aktualizaci www stránek. Je navržený pro provozování firemních webových prezentací, prezentaci a prodej zboží, marketing na internetu i intranetová řešení.

HTML editor

Pro práci s vlastním obsahem dokumentu je k dispozici HTML editor s mnoha funkcemi:

Nástrojová lišta (1) poskytuje rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím editoru. Její funkčnost odpovídá nástrojové liště editoru MS Word. Umožňuje formátovat text, pracovat se schránkou, funkce zpět a dopředu, vkládání obrázků a tabulek, přidávání políček tabulky atd. HTML editor také poskytuje funkce Thesaurus a Kontrola pravopisu.

Formátování textu

Označte text a klikněte na jednu z ikon Tučný, Kurzíva, Podtržení, Přeškrtnutí, Horní index nebo Dolní index (4). Pokud nemáte předem označený text, bude mít teprve nově napsaný text požadované zvýraznění.

Zarovnání odstavce

Umístěte kurzor do požadovaného odstavce nebo označte více odstavců. Potom klikněte na jednu z ikon Zarovnat vlevo, Zarovnat na střed, Zarovnat vpravo nebo Zarovnat do bloku (5).

Číslovaný seznam, odrážky

Označte požadovaný text nebo umístěte kurzor na zvolené místo. Potom klikněte na jednu z ikon Číslovaný seznam nebo Odrážky (6). Vytvoříte tak číslovaný seznam nebo odstavce s odrážkami.

Odsazení odstavce

Označte požadovaný text nebo umístěte kurzor na zvolené místo. Potom klikněte na jednu z ikon Zmenšit odsazení nebo Zvětšit odsazení (7).

Absolutní pozice

Označte objekt (tabulku, obrázek atd.) kliknutím na něj. Potom klikněte na ikonu Absolutní pozice (8). Objekt tak získá absolutní pozici a lze ho myší přetáhnout na libovolné místo dokumentu.

Barva, zvýraznění textu

Označte požadovaný text nebo umístěte kurzor na zvolené místo. Potom klikněte na jednu z ikon Barva písma nebo Zvýraznění (8). Objeví se dialog pro výběr barvy:

Kliknutím na vybranou barvu se dialog zavře a provede se obarvení textu. Pokud chcete zrušit barvu textu, klikněte na tlačítko Žádná barva. Barevnou škálu, která je k dispozici, definuje grafik pomocí

šablony pro složku.

Schránka

Schránka umožňuje kopírování a vkládání textu. Příkazy pro práci se schránkou se aktivují buď kliknutím na ikony (9) nebo klávesovými zkratkami Ctrl+X, Ctrl+CCtrl+V.

Zpět, Znovu

Funkce Zpět umožňuje vrátit zpět 10 posledních změn. Funkce Znovu umožňuje opětovné provedení těchto změn. Lze je aktivovat kliknutím na ikony (10) nebo klávesovými zkratkami Ctrl+ZCtrl+Y.

Vložení vodorovné čáry

Vodorovnou čáru můžete vložit kliknutím na ikonu Vodorovná čára (11).

Vložení obrázku

Do dokumentu lze vkládat obrázky, které jsou k dokumentu přidány na záložce Obrázky. Po kliknutí na ikonu Vložit obrázek (11) se otevře dialogové okno:

Ve výpisu (1) klikněte na požadovaný obrázek. Zobrazí se Vám jeho náhled (2). Můžete vyplnit parametry vloženého obrázku (3). Obrázek vložíte kliknutím na tlačítko Vložit.

Pokud nejdříve označíte obrázek a potom kliknete na ikonu Vložit obrázek (11) zobrazí se Vám dialog, ve kterém můžete měnit parametry již vloženého obrázku.

Nová funkce Editoru umožňuje zobrazit - "rozkliknout" obrázek v samostatném okně (např. velký náhled) - viz. následující funkce hypertextový odkaz nebo se podívejte na Tipy uživatelů !

Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz můžete vložit kliknutím na ikonu Vložit odkaz (11). Pokud nejdříve označíte odkaz a potom kliknete na tuto ikonu, můžete měnit parametry odkazu. Jako odkaz můžete označit text či obrázek, následně můžete zvolit zda se odkaz má otevřít ve stávajícím či novém okně prohlížeče.

Druhy odkazů:
  1. Složka (odkaz na složku)
  2. Dokument (odkaz na vybraný dokument)
  3. Příloha (odkaz na přílohu nahranou v záložce Přílohy)
  4. Obrázek (odkaz na obrázek nahraný v záložce Obrázky - obrázek se automaticky otevře v novém okně)
  5. Jiný (např. odkaz na e-mail nebo jiné URL)

Vložení tabulky

Tabulku můžete vložit kliknutím na ikonu Vložit tabulku (12). Objeví se dialogové okno pro vložení tabulky:

Vyplňte parametry nové tabulky a klikněte na tlačítko Vložit.

Přidání (smazání) sloupce (řádku) tabulky

Do tabulky můžete přidávat sloupce a řádky a také je můžete mazat. Slouží k tomu ikony (12). Nejdříve umístěte textový kurzor do požadovaného sloupce (řádku) tabulky a potom klikněte na ikonu.

Kontrola pravopisu, Thesaurus

Poslední dvě ikony na liště poskytují funkce Kontrola pravopisuThesaurus. Tyto funkce nemusí být vždy dostupné - to záleží na nastaveních od poskytovatele aplikace. S funkcemi se pracuje obdobně jako v editoru MS Word.

Aplikovat styl

Pomocí funkce Aplikovat styl můžete aplikovat kaskádový styl na vybraný text. Seznam dostupných stylů určuje grafik pomocí definice

šablony pro kategorii. Pokud vyberete text a zvolíte aplikovat styl Žádný, zrušíte formátování textu.

Vložit šablonu

Funkce Vložit šablonu Vám umožňuje vložit do textu předpřipravenou šablonu (např. formulář). Šablona je speciální typ dokumentu.

Režimy HTML editoru

HTML editor má 3 režimy, které lze volit přepínáním záložek (3). V režimu Editace vidíte výslednou podobu dokumentu, kterou zároveň můžete upravovat v editačním okně (2). Po přepnutí do režimu HTML zmizí lišta nástrojů (1) a v editačním okně (2) se Vám objeví HTML kód stránky, který můžete upravit. Tato volba je určena pro zkušenější uživatele, kteří chtějí v textu provádět složitější úpravy. Posledním režimem je Náhled který Vám umožňuje vidět obsah dokumentu tak, jak bude skutečně vypadat. Vzhled dokumentu se totiž může v některých detailech lišit od zobrazení v režimu Editace.